NYC Photo

 

Büromuz, İngilizce ve Almanca dillerinde, geniş çaplı hukuk servisi sunmaktadır. Büromuz, Ticaret Hukuku (Ortaklıklar Hukuku, Ticari İşletme ve Kıymetli Evrak), bilhassa şirket birleşme ve devralmaları, Sermaye Piyasaları, Banka ve Finans Hukukunu da kapsayacak alanlarda hizmetler sunmaktadır. Büromuz çalışanları, uluslararası çaplı müvekkillerimize birçok birleşme ve devralmalarda danışmanlık hizmeti sunmuştur. Bunlarla bağlantılı olarak Büromuz, uluslararası müvekkillerinin şirket birleşmelerinde, Türk Rekabet Kurulu’ndan alınacak izinleri ve Avrupa Komisyonu’nda yapılacak rekabet ve anti-dumping araştırmaları da kapsar şekilde, müvekkillerini temsil etmektedir. Büromuz avukatları Türkiye’de belli şirketlerde şirket içi avukatlık hizmetleri vermek sureti ile uzmanlaşmıştır.