NYC Photo
 

 

Büromuz yabancı ve Türk ortaklıkları ve şahıslarına hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Büromuz; Türk ve Yabancı müvekkillerine Şirketler Hukuku kapsamında Şirket Kuruluşuna ilişkin taraflar arasındaki ortaklık sözleşmesi ve detaylarının hazırlanması, Projenin şekillenmesi ile ortaya çıkacak diğer sözleşmelerin hazırlanması, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve diğer ilgili birimler nezdinde yapılacak işlemlerin sonuçlandırılmasına ilişkin ve Şirketin tesciline kadarki süreçte gerçekleştirilecek tüm hukuki işlemlerin yerine getirilmesi ve Şirket kuruluşunu takiben Şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan işlemlere ilişkin tüm hukuki desteğin sağlanmasının yanı sıra sürecin takibi, dava ve icrai işlemlerin takibi, sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, şirketin hukuken temsili dahil ancak bununla sınırlı olmayacak şekilde şirketin genel işleyişine ilişkin sürekli danışmanlık kapsamında tam anlamıyla her türlü hizmeti sağlamaktadır.